Zasady wypożyczenia sprzętu/korzystania z Pracowni:

Published by Małgorzata Laskowska on pon., 11/03/2014 - 10:03

zgłaszanie użytkowania pracowni (w tym także wypożyczenia sprzętu) musi być dokonane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

- klucze do Pracowni pobiera tylko osoba do tego upoważniona; pracownię zamyka (klucze oddaje na portierni) także osoba upoważniona. 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach